Sawakari

ชื่อนุ่น นามปากกาซาวาการิ , คุโมะ นักวาดสายเคโมะ คน และอื่นๆมากมาย ดองงานเป็นพิเศษ แต่จะพยายามพัฒนางานเรื่อยๆนะฮะ!

ภาพของ Sawakari

รูปภาพ

เขียนข้อความ ...
โพสต์
ยกเลิก