ข้อตกลงการใช้งาน

1. ผู้ที่สมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ wadpaap หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นความผิด ต้องรับโทษที่กฏหมายกำหนดไว้

3. สมาชิกที่ใช้นามแฝงต้องใช้คำที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้น ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้การเป็นสมาชิก

4. ข้อมูลสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ

5. ผลงานวาดภาพของท่านสมาชิกที่นำมาโชว์ใน wadpaap ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของเจ้าของภาพจริงๆ ไม่ละเมิด หรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นเด็ดขาด

6. ภาพเป็นลิขสิทธิ์ของผู้วาด

7. ยินยอมให้ wadpaap เป็นผู้เผยแพร่ภาพของผู้วาด อย่างถูกต้อง ถูกลิขสิทธิ์